© 2014 | PRIVACY POLICY

Salgsdirektør - DSG Technology - IDT

Director of Sales - DSG Technology - IDT

DSG Technology søker etter Salgsdirektør.

 

Stillingen vil være delt med samarbeidende selskap, IDT.

 

 

DSGT og IDT har begge ny og unik teknologi som nå skal ut i markedet. Selv om interessen fra sektoren er veldig høy må du kunne tenke nytt og etablere helt nye markeder fra bunnen av.

 

 

Salgsdirektøren vil ha ansvaret for all salgsaktivitet i selskapene.

 

 

Kundelisten er primært forsvar og politi globalt, men vi har også stor interesse fra internasjonale forsvars selskaper.

 

Kunnskap om anskaffelsesprosedyrer innen gloabal forsvarssektor er viktigere enn militær erfaring.

 

Stillingen rapporterer til daglig leder og det vil være tett samarbeid med ledelsen ift utvikling av markedene.

 

 

 

Produktportefølje: Ammunisjon, Våpensystemer, Forsvarsmateriell.

Kontor: Gardermoen, Norge

Arbeidssted: internasjonalt.

Arbeidsspråk: Norsk og Engelsk.

Tiltredelse: ASAP.

-Kvalifikasjoner foran kjønn er en selvfølge.

 

 

Kontakt oss for mer informasjon.

DSG Technology is searching for a Director of Sales.

 

This is a shared position between DSG Technology and its partnering company IDT.

 

DSGT and IDT will both be releasing new and unique technology into the international market. The interest from the sector is high, but you should still be ready and willing to build new markets from scratch.

 

 

The Director of Sales will be responsible for all sales activities in both companies.

 

Potential clients are mainly military/defense and police forces globally, but international defense contractors are also a very high priority.

 

Knowledge about acquisition procedures within the global defense sector is more important than direct military experience.

 

The position answers directly to the Managing Director and there will be a high level of cooperation with the management when developing the markets.

 

 

 

Product Portfolio: Ammunition, Weapon Systems, Defence Material.

Office Location: Gardermoen, Norway

Work Location: International

Work Language: Norwegian and English

Start Date: ASAP

-Qualifications before gender

 

 

Contact us for more information.